Nohme home  

        wpe1.jpg (9861 bytes)                      
       rodné město Čáslav (rok 1962)                 po několika letech (rok 2000)
       birthplace Caslav...                                        ...after some years

 

                         wpe2.jpg (7277 bytes) 
             v Londýně (1965)                               na chatě - Poříčí u Litomyšle
              in London (GB)                                     holidays in Eastern Czech

       wpe6.jpg (17976 bytes)
        experimenty v Habřině u Úšteku
        experiments in Northern Czech

          
           studium na VŠCHT (1980)               první nadšení v prvním zaměstnání (1981)
        studies on Chemistry Highschool           first enthusiasm in first employment    

 

      
       počátky digitální fotografie (1998) 
        starting of digital photography 

 

         
       příbuzní, nikoliv ještě všichni...  (1998)                                      rodiče a sourozenci (1998)
         my relatives, not all of them...                                    my mother, me, two sisters, brother, father

 

    

        Sestra Dana a sestra Helena                          naše staré auto na vesnici
            sisters Dana and Helena                                our old car in village

    

                                                                          na dovolené v Alpách v červnu 2000
                                                                      holiday in Alps (Switzerland), june 2000

  

        

Vánoce 2000 - dcera Blanka, synek Luboš a pak obráceně u stromečku                         V Praze Malešicích - rodiče a děti                
Christmas 2000 - daughter Blanka, son Lubos and vice versa at the Christmas tree    in Prague with my parents and childrens

 

       
                děti před novým fotoaparátem (2000)...                                      ... a na Vánoce (2002)
               my children before new digital camera...                                   ... and on Christmas 2002 

      

     Nohme home